De informatie op de website is enkel bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie is afkomstig van DENTAL MEGABITE en aangezien we willen dat de informatie up to date en correct is, geven wij geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, betreffende de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid wat betreft de website of informatie, producten, diensten, of bijhorende afbeeldingen op de website voor eender welke doeleinden. Derhalve is enig vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, strikt voor eigen risico.

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, waaronder, zonder enige beperking, indirecte of gevolgschade of verlies, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van data of inkomsten uit, of in verband met, het gebruik van deze website.

Via deze website zijn links naar andere websites mogelijk, die niet onder de controle vallen van Megabite & Co. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. De verwijzing naar een link houdt niet noodzakelijk in dat wij deze aanbevelen of dat wij het eens zijn met de daarop geuite meningen.

De nodige inspanningen worden geleverd om de website steeds actueel te houden en vlot te laten werken. Megabite & Co is echter niet verantwoordelijk voor en is niet aansprakelijk voor tijdelijke onbeschikbaarheid van de website wegens technische redenen buiten onze controle.